Blästerskåp, blästeraggregat

Blästerskåp SBC420

Blästerskåp SBC990