Truckar

Palltruck Rocla REO-20

Åkstaplare BT RSF1350