Flerspindliga borrhuvuden

2-spindligt borrhuvud Suhner POLY drill MH-20/5