Nollpunktsindikator

Höjdinställningsinstrument Diesella Ø50 / 0,01mm